Home
Groepsvervanging
Onderhoudsplan
Noodverlichting
Nieuwbouw
Advisering
Garantie
Wetgeving
Contact
Noodverlichting,
 

De meeste mensen weten wat het is maar zouden niet weten waar het zich in het pand bevindt laat staan dat men weet hoe en of het werkt. Het is gebleken dat de meeste firma┬┤s na installatie van noodverlichting er niet meer naar omkijken en dat bij inspectie blijkt dat de helft van de noodverlichting niet meer werkt.

Pemalight kan uw noodverlichting controleren en repareren tegen vaste lage prijzen.

Het is daarom van groot belang dat de noodverlichting 1 keer per jaar wordt gecontroleerd op de volgende punten:

Uitwendig

  • Juiste pictogram
  • Uitwendige beschadigingen
  • Werking
  • Montage
  • Documentatie

Inwendig

  • De accu zal worden gecontroleerd op lekkages, leeftijd en capaciteit.
  • De printplaat zal worden gecontroleerd op warmteontwikkelingen en aansluitingen
  • De lichtbron zal worden vervangen als deze continu brandt.

Na de controle zal het armatuur worden gecontroleerd op juiste werking en zal worden voorzien van goedkeuringstikker. Dit zal in een rapportage worden opgemaakt.

Nadat alle noodverlichting is gecontroleerd zal een eindrapportage worden opgemaakt en deze zal worden overhandigd aan de opdrachtgever.

In het rapport staan alle gegevens over de controleronde en als mocht blijken dat er komend jaar onderhoud noodzakelijk is zal er daarover een advies worden uitgebracht.